Explore extinct life by their name
(i.e., genus)

Explore extinct life by their common names
(i.e., Dinosaur, Bird)

Explore extinct life by family groupings
(i.e., cladistic relationships)

Explore extinct life by geological time period
(i.e., when the life form lived)

Explore extinct life by geographic location
(i.e., where the fossils were found)

Explore extinct life by paleontologist/author
(i.e., person(s) who named the life form)

Explore fantasy life forms shaped by the human mind and experience
(i.e., fictional creatures & monsters)

An introduction to the Extinct Life Pictorial Encyclopedia along with some statistics regarding what information is available

The Dinosaur Fan Non-sports Collectibles Digest

Fiction Novels Featuring Prehistoric Animals, Mutant Beasts & Primeval Man

Return to The Dinosaur Fan home page
Shark
 
Abdounia P Acanthias Acanthoscyllium Acrosqualiolus Agaleus P
Akaimia Almascyllium P Alopecias Alopias P Anatodus P
Annea Anomotodon P Anotodus P Antarctilamna P Aporomicrodus
Aprionodon Araloselachus Archaeolamna P Archaeotriakis P Barbclabornia
Bavariscyllium Borealotodus Brachaelurus Brachycarcharias Bransonella
Bythaelurus Cantioscyllium Carcharhinus Carcharias Carcharinus
Carchariolamna Carcharius Carcharocles C Carcharodon P C Carcharoides
Cardabiodon Casieria Cenocarcharias Centrophoroides Centrophorus
Centropterus Centroscymnus Centroselachus Centrosqualus Cephaloscyllium
Cestracion Cetorhinus Chaenogaleus Charcharodon Charchorodon
Cheirostephanus Chiloscyllium Chlamydoselache Chlamydoselachus Clerolamna
Columbusia Corax Corysodon Cosmopolitodus Crassescyliorhinus
Cretalamna Cretascyliorhinus Cretascymnus Cretodus Cretolamna
Cretorectolobus Cretoxyrhina C Crossorhinops Crossorhinus Ctenascyllium
Dalatias Dallasiella Danogaleus Deania Delpitoscyllium
Diclitodus Didymodus Diplodoselache Dorsetoscyllium Drepanephorus
Dwardius Echinorhinus Eoanacorax Eoetmopterus Eogaleus
Eometlaouia Eonotidanus Eoptolamna Eosqualiolus Eostegostoma
Eostriatolamia Erquitaia Etmopterus Eucrossorhinus Eugaleus
Eugomphodus Eulamia Expleuracanthus Eypea Folipistrix
Foumtizia Galeocerdo Galeolamna Galeorhinus Galeus
Ganntouria Geleorhinus Gibbechinorhinus Ginglymostoma Gladioserratus
Glueckmanotodus Glyphis Gomphogaleus Gryphodobatis Hannovera
Hemiscyllium Heptranchias Heterodontus Heterophorcynus Hexanchus
Hispidaspis Holmesella Hologinglymostoma Hypogaleus Hypoprion
Hypotodus Hypsobatis Iago Iriodus Isistius
Isogomphodon Isurolamna Isuropsis Isurus Jaekelotodus
Jalodus Johnlongia Jurobatos Karaisurus Khouribgaleus
Khuffia Lamiostoma Lamna Lebachacanthus Lepidorhinus
Leptocharias Leptostyrax Lethenia Macrorhizodus Macrourogaleus
Mafoletia Mcmurdodus Megachasma Megascyliorhinus Megaselachus
Megasqualus Mennerotodus Mesiteia Mesogaleus Microcorax
Microdontaspis Microetmopterus Microscyliorhinus Miroscyllium Misrichthys
Mitsukurina Moerigaleus Mollisquama Mucrovenator Myledaphus
Nebrius Negaprion Nemacanthus Notidanion Notidanodon
Notidanoides Notidanus Notorhynchus Notorynchus Odantaspis
Odontaspis Oligodalatias Onchopristus Onchus Orectoloboides
Orectolobus Ornatoscyllium Orpodon Orthacanthus P Orthacodus
Orthechinorhinus Ostenoselache Otodus Oxynotus Oxyprinichthys
Oxyrhina Pachygaleus Pachyhexanchus Palaeoanacorax Palaeobrachaelurus
Palaeocarcharias Palaeocarcharodon Palaeocorax Palaeogaleus Palaeohypotodus
Palaeorectolobus Palaeorhincodon Palaeoscyllium Palaeospinax Paleoanacorax
Paleobrachselurus Palidiplospinax Paracestracion Paracorax Paraechinorhinus
Paraetmopterus Paragaleus Paraheptranchias Paraisurus Paranomotodon
Paranotidanus Paraorthacodus Pararhincodon Parascyllium Parasquatina
Parasymbolus Paratriakis P Parisurus Parodontaspis Parotodus
Phoebodus Phorcynis Phricacanthus Physodon Physogaleus
Platyrhizoscyllium Plicatolamna Plicatoscyllium Porodermoides Praecetorhinus
Praeproscyllium Premintreia Premontreia Priodontaspis Prionace
Priscusurus Pristodadodus Procarcharodon Procentrophorus Proetmopterus
Prohaploblepharus Proheterodontus Protacodus Protocentrophorus Protogaleus
Protoginglymostoma Protolamna Protoscyliorhinus Protospinax Protosqualus
Protoxynotus Pseudocarcharias Pseudocetorhinus Pseudocorax Pseudodontaspis
Pseudoechinorhinus Pseudogaleus Pseudoginglymostoma Pseudoheterodontus Pseudoisurus
Pseudonotidanus Pseudorhina Pseudosauripterus Pseudoscapanorhynchus Pseudoscyliorhinus
Pseudospinax Pterolamiops Pteroscyllium Ptychocorax Reifia
Rhincodon Rhizoprionodon Rhizoquadrangulus Rhomphaiodon Roulletia
Scapanorhynchus C Scoliodon Scoliorhiza Scyliorhinus Scylliodus
Scylliorhinus Scyllium Scymnodalatias Scymnodon Scymnorhinus
Selache Serratolamna Somniosus Sphenacanthus Sphenodus
Spinax Squalicorax Squaliodalatias Squaliolus Squalogaleus
Squalus Squatigaleus Squatina Squatirhina Squatirhynchus
Squatiscyllium Stenoscyllium Striatolamia Strongyliscus Sylvestrilamia
Synechodus Synodontaspis Thrinacodus Thrinax Thyllina
Tingaleus Tobolamna Triaenodon Triakis Trigonognathus
Trigonotodus Triodus Vulpecula Welcommia Wellerodus
Weltonia Woellsteinia Xenacanthus C Xenodolamia Xiphodolamia
Xystrogaleus Youssoubatis

Name The name (genus) of the life form.
  Life Form Family Group  The family group to which the life form belongs.
This life form is Globally Extinct.  or  At least one species of this life form still exists today.  The 'cross' symbol indicates that this life form is globally extinct whereas the 'heart' symbol indicates that at least one species of this life form still exists today.
Pictures (artist illustrations and/or photos of fossils) are available in the detail page
Images of collectibles (scans/photos of cards, stickers, etc.) are available in the detail page
 
 

Return to top of this page