Explore extinct life by their name
(i.e., genus)

Explore extinct life by their common names
(i.e., Dinosaur, Bird)

Explore extinct life by family groupings
(i.e., cladistic relationships)

Explore extinct life by geological time period
(i.e., when the life form lived)

Explore extinct life by geographic location
(i.e., where the fossils were found)

Explore extinct life by paleontologist/author
(i.e., person(s) who named the life form)

Explore fantasy life forms shaped by the human mind and experience
(i.e., fictional creatures & monsters)

An introduction to the Extinct Life Pictorial Encyclopedia along with some statistics regarding what information is available

The Dinosaur Fan Non-sports Collectibles Digest

Fiction Novels Featuring Prehistoric Animals, Mutant Beasts & Primeval Man

Return to The Dinosaur Fan home page
Sharks
 
Abdounia P Acanthias Acanthoscyllium Acrosqualiolus Agaleus P
Akaimia Almascyllium P Alopecias Alopias P Alopiopsis P
Anatodus P Annea Anomotodon P Anotodus P Aporomicrodus
Aprionodon Araloselachus Archaeolamna P Archaeotriakis P Bavariscyllium
Borealotodus Brachaelurus Brachycarcharias Bythaelurus Cantioscyllium
Carcharhinus Carcharias Carcharinus Carchariolamna Carcharius
Carcharocles C Carcharodon P C Carcharoides Cardabiodon Casieria
Cenocarcharias Centrophoroides Centrophorus Centropterus Centroscymnus
Centroselachus Centrosqualus Cephaloscyllium Cestracion Cetorhinus
Chaenogaleus Chalazacanthus Charcharodon Charchorodon Cheirostephanus
Chiloscyllium Chlamydoselache Chlamydoselachus Clerolamna Columbusia
Cooperella Corax Corysodon Cosmopolitodus Crassescyliorhinus
Cretalamna Cretascyliorhinus Cretascymnus Cretodus Cretolamna
Cretorectolobus Cretoxyrhina C Crossorhinops Crossorhinus Ctenascyllium
Dalatias Dallasiella Danogaleus Deania Delpitoscyllium
Diclitodus Dorsetoscyllium Drepanephorus Dwardius Echinorhinus
Eoanacorax Eoetmopterus Eogaleus Eometlaouia Eonotidanus
Eoptolamna Eosqualiolus Eostegostoma Eostriatolamia Erquitaia
Etmopterus Eucrossorhinus Eugaleus Eugomphodus Eulamia
Eypea Folipistrix Fortscottella Foumtizia Galcodes
Galeocerdo Galeolamna Galeorhinus Galeus Ganntouria
Geleorhinus Gibbechinorhinus Ginglymostoma Gladioserratus Glueckmanotodus
Glyphis Gomphogaleus Grozonodon Gryphodobatis Hammondella
Hannovera Hemipristis Hemiscyllium Heptranchias Heterodontus
Heterophorcynus Hexanchus Hispidaspis Holmesella Hologinglymostoma
Hypogaleus Hypoprion Hypotodus Hypsobatis Iago
Isistius Isogomphodon Isurolamna Isuropsis Isurus
Jaekelotodus Johnlongia Jurobatos Karaisurus Khouribgaleus
Khuffia Kirkella Lamiostoma Lamna Lepidorhinus
Leptocharias Leptostyrax Lethenia Macrorhizodus Macrourogaleus
Mafoletia Mcmurdodus Megachasma Megascyliorhinus Megaselachus
Megasqualus Mennerotodus Mesiteia Mesogaleus Microcorax
Microdontaspis Microetmopterus Microscyliorhinus Miroscyllium Misrichthys
Mitsukurina Moerigaleus Mollisquama Moreyella Mucrovenator
Mustelus Myledaphus Nebrius Negaprion Nemacanthus
Notidanion Notidanodon Notidanoides Notidanus Notorhynchus
Notorynchus Odantaspis Odontaspis Oligodalatias Onchopristus
Onchus Orectoloboides Orectolobus Ornatoscyllium Orpodon
Orthacodus Orthechinorhinus Ostenoselache Otodus Oxynotus
Oxyprinichthys Oxyrhina Pachygaleus Pachyhexanchus Palaeoanacorax
Palaeobrachaelurus Palaeocarcharias Palaeocarcharodon Palaeocorax Palaeogaleus
Palaeohypotodus Palaeorectolobus Palaeorhincodon Palaeoscyllium Palaeospinax
Paleoanacorax Paleobrachselurus Paleospinax Palidiplospinax Paracestracion
Paracorax Paraechinorhinus Paraetmopterus Paragaleus Paraheptranchias
Paraisurus Paranomotodon Paranotidanus Paraorthacodus Pararhincodon
Parascyllium Parasquatina Parasymbolus Paratriakis P Parisurus
Parodontaspis Parotodus Phorcynis Physodon Physogaleus
Platyrhizoscyllium Plicatolamna Plicatoscyllium Porodermoides Praecetorhinus
Praeproscyllium Premintreia Premontreia Priodontaspis Prionace
Priscusurus Procarcharodon Procentrophorus Proetmopterus Prohaploblepharus
Proheterodontus Protacodus Protocentrophorus Protogaleus Protoginglymostoma
Protolamna Protoscyliorhinus Protospinax Protosqualus Protoxynotus
Pseudocarcharias Pseudocetorhinus Pseudocorax Pseudodontaspis Pseudoechinorhinus
Pseudogaleus Pseudoginglymostoma Pseudoheterodontus Pseudoisurus Pseudonotidanus
Pseudorhina Pseudosauripterus Pseudoscapanorhynchus Pseudoscyliorhinus Pseudospinax
Pterolamiops Pteroscyllium Ptychocorax Reifia Rhaibodus
Rhincodon Rhizoprionodon Rhizoquadrangulus Rhomphaiodon Roulletia
Scapanorhynchus C Scoliodon Scoliorhiza Scyliorhinus Scylliodus
Scylliorhinus Scyllium Scymnodalatias Scymnodon Scymnorhinus
Selache Serratolamna Somniosus Sphenacanthus Sphenodus
Sphyrna Spinax Squalicorax Squaliodalatias Squaliolus
Squalogaleus Squalus Squatigaleus Squatina Squatirhina
Squatirhynchus Squatiscyllium Stenoscyllium Striatolamia Strongyliscus
Sylvestrilamia Synechodus Synodontaspis Thrinax Thyllina
Tingaleus Tobolamna Triaenodon Triakis Trigonognathus
Trigonotodus Vulpecula Welcommia Weltonia Woellsteinia
Xenodolamia Xiphodolamia Xystrogaleus Youssoubatis

Name The name (genus) of the life form.
  Life Form Family Group  The family group to which the life form belongs.
This life form is Globally Extinct.  or  At least one species of this life form still exists today.  The 'cross' symbol indicates that this life form is globally extinct whereas the 'heart' symbol indicates that at least one species of this life form still exists today.
Pictures (artist illustrations and/or photos of fossils) are available in the detail page
Images of collectibles (scans/photos of cards, stickers, etc.) are available in the detail page
 
 

Return to top of this page